رتبه ششم تحلیلگران برتر بورس ایران

الفبای بورس قسمت 10 - رابطه بین ریسک و بازده

موضوع:

قسمت 10 - رابطه بین ریسک و بازده

نویسندگان:
مرجان انیسی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf
دریافت
حجم: 151 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 6.41 مگابایت
۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 9 - مفهوم ریسک و بازده

موضوع:

قسمت 9 - مفهوم ریسک و بازده

نویسندگان:
مرجان انیسی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf
دریافت
حجم: 189 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 8.35 مگابایت

۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 8 - مزایا سرمایه گذاری برای شرکت ها (سرمایه پذیرها)

موضوع:

قسمت 8 - مزایا سرمایه گذاری برای شرکت ها (سرمایه پذیرها)

نویسندگان:
فاطمه نمازی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf
دریافت
حجم: 211 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 7.62 مگابایت

۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 7 - مزایا سرمایه گذاری در بورس (بخش سوم)

موضوع:

قسمت 7 - مزایا سرمایه گذاری در بورس (بخش سوم)

نویسندگان:
فاطمه نمازی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf
دریافت
حجم: 204 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 7.74 مگابایت

۳۱ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 6 - مزایا سرمایه گذاری در بورس (بخش دوم)

موضوع:

قسمت 6 - مزایا سرمایه گذاری در بورس (بخش دوم)

نویسندگان:
فاطمه نمازی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf
دریافت
حجم: 219 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 7.52 مگابایت
۲۹ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 5 - مزایا سرمایه گذاری در بورس (بخش اول)

موضوع:

قسمت 5 - مزایا سرمایه گذاری در بورس (بخش اول)

نویسندگان:
فاطمه نمازی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf

دریافت
حجم: 214 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 7.37 مگابایت

۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 4 - نقش بورس در نظام اقتصادی

موضوع:

قسمت 4 - نقش بورس در نظام اقتصادی

نویسندگان:
الناز رضایی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf

دریافت
حجم: 210 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 8.37 مگابایت

۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفای بورس قسمت 3 - مفهوم بورس به عنوان یک بازار

موضوع:

قسمت 3 - مفهوم بورس به عنوان یک بازار

نویسندگان:
الناز رضایی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf

دریافت
حجم: 251 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 6.15 مگابایت
۲۶ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 2 - تاریخچه پیدایش بورس در ایران

موضوع:

قسمت 2 - تاریخچه پیدایش بورس در ایران

نویسندگان:
آمنه هاشمی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf
دریافت
حجم: 232 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 6.8 مگابایت

۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

الفبای بورس قسمت 1 - تاریخچه پیدایش بورس در جهان

موضوع:

قسمت 1 - تاریخچه پیدایش بورس در جهان

نویسندگان:
آمنه هاشمی - محسن تقی نژاد


دریافت فایل pdf
دریافت
حجم: 399 کیلوبایت

دریافت فایل ویدئو 
دریافت
حجم: 10.2 مگابایت
۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت