خلاصه

بازدهی سبد: 50/3% سود طی 5 ماه (مرداد 97 الی آذر 97)

بازدهی شاخص (از مرداد 97 تا آذر 97): 19 درصد سود (از 133 هزار واحد به 159 هزار واحد رسید) 

 برای مشاهده ریز معاملات و pdf خرید و فروش ها به ادامه مطلب مراجعه کنید 

بیشتر بخوانید:

نحوه دریافت کد بورسی آنلاین (یا تغییر کارگزاری)        کلیک کنید

کارنامه سبدگردانی        کلیک کنید

بازدهی سیگنال های کانال VIP   کلیک کنید

عضویت در کانال تلگرام VIP   کلیک کنید


ریز معاملات

برای دانلود فایل کامل ریز معاملات کلیک کنید: دانلود 
حجم: 72.7 کیلوبایت

برای مشاهده کامل عکس، روی عکس کلیک کرده و مشاهده اندازه واقعی تصویر رو بزنید

خرید شماره 1 : رتکو
میانگین قیمت خرید: 9425
میانگین قیمت فروش: 9800
سود (زیان حاصل شده): 3 درصد سود 
مدت زمان تقریبی: 11 روز


خرید شماره 2 : وگستر
میانگین قیمت خرید: 2381
میانگین قیمت فروش: 2463
سود (زیان حاصل شده): 2.3 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 13 روز


خرید شماره 3 : تابا
میانگین قیمت خرید: 3819
میانگین قیمت فروش: 6263
سود (زیان حاصل شده): 64 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 40 روز

خرید شماره 4 : فزرین
میانگین قیمت خرید: 5476
میانگین قیمت فروش: 5820
سود (زیان حاصل شده): 6.3 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 7 روز

خرید شماره 5 : ثقزوی
میانگین قیمت خرید: 3533
میانگین قیمت فروش: 5250
سود (زیان حاصل شده): 48.6 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 60 روز

خرید شماره 6 : قزوین
میانگین قیمت خرید: 4752
میانگین قیمت فروش: 4937
سود (زیان حاصل شده): 3.9 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 15 روز

خرید شماره 7 : قهکمت
میانگین قیمت خرید: 5310
میانگین قیمت فروش: 6256
سود (زیان حاصل شده): 16.7 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 23 روز

خرید شماره 8 : بمیلا
میانگین قیمت خرید: 1974
میانگین قیمت فروش: 2260
سود (زیان حاصل شده): 13.3 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 4 روز

خرید شماره 9 : رتکو
میانگین قیمت خرید: 10066
میانگین قیمت فروش: 12814
سود (زیان حاصل شده): 26 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 40 روز

خرید شماره 10: کترام
میانگین قیمت خرید: 1565
میانگین قیمت فروش: 1605
سود (زیان حاصل شده): 1.5 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 9 روز

خرید شماره 11 : تپولا
میانگین قیمت خرید: 1438
میانگین قیمت فروش: 1559
سود (زیان حاصل شده): 7.3 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 3 روز


خرید شماره 12 : حریل
میانگین قیمت خرید: 1370
میانگین قیمت فروش: 1426
سود (زیان حاصل شده): 3.8 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 9 روز

خرید شماره 13 : شپاکسا
میانگین قیمت خرید: 4901
میانگین قیمت فروش: 5990
سود (زیان حاصل شده): 20.9 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 18 روز

خرید شماره 14 : ونفت
میانگین قیمت خرید: 1758
میانگین قیمت فروش: 2487
سود (زیان حاصل شده): 40 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 15 روز

خرید شماره 15 : چکارن
میانگین قیمت خرید: 6412
میانگین قیمت فروش: 6846
سود (زیان حاصل شده): 5.7 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 5 روز

خرید شماره 16 : وثنو
میانگین قیمت خرید: 1787
میانگین قیمت فروش: 2463
سود (زیان حاصل شده): 15.7 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 7 روز

خرید شماره 17 : شاراک
میانگین قیمت خرید: 4816
میانگین قیمت فروش: 5258
سود (زیان حاصل شده): 8 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 8 روز

خرید شماره 18 : حبندر
میانگین قیمت خرید: 5337
میانگین قیمت فروش: 5705
سود (زیان حاصل شده): 5.8 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 2 روز

خرید شماره 19 : فلوله
میانگین قیمت خرید: 5405
میانگین قیمت فروش: 4300
سود (زیان حاصل شده): 21.3 درصد ضرر
مدت زمان تقریبی: 40 روز

خرید شماره 20: قجام
میانگین قیمت خرید: 3655
میانگین قیمت فروش: 3156
سود (زیان حاصل شده): 15.3 درصد ضرر
مدت زمان تقریبی: 13 روز

خرید شماره 21 : تپکو
میانگین قیمت خرید: 2902
میانگین قیمت فروش: 3083
سود (زیان حاصل شده): 5.2 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 37 روز

خرید شماره 22 : شکلر
میانگین قیمت خرید: 5580
میانگین قیمت فروش: 6849
سود (زیان حاصل شده): 26.1 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 11 روز

خرید شماره 23 : پلاست
میانگین قیمت خرید: 6206
میانگین قیمت فروش: 7902
سود (زیان حاصل شده): 21.4 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 7 روز

خرید شماره 24 : ثقزوی
میانگین قیمت خرید: 3941
میانگین قیمت فروش: 5107
سود (زیان حاصل شده): 29.6 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 10روز

خرید شماره 25 : کسرا
میانگین قیمت خرید: 3330
میانگین قیمت فروش: 3479
سود (زیان حاصل شده): 3.4 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 7 روز

خرید شماره 26 : بالاس
میانگین قیمت خرید: 7250
میانگین قیمت فروش: 8285
سود (زیان حاصل شده): 13.1 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 7 روز

خرید شماره 27 : وبرق
میانگین قیمت خرید: 9879
میانگین قیمت فروش: 6618
سود (زیان حاصل شده): 33 درصد ضرر
مدت زمان تقریبی: 30 روز

خرید شماره 28 : کفرآور
میانگین قیمت خرید: 3196
میانگین قیمت فروش: 3674
سود (زیان حاصل شده): 13.8 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 20 روز

خرید شماره 29 : کماسه
میانگین قیمت خرید: 5028
میانگین قیمت فروش: 4900
سود (زیان حاصل شده): 3.6 درصد ضرر
مدت زمان تقریبی: 13 روز

خرید شماره 30 : تپکو
میانگین قیمت خرید: 2850
میانگین قیمت فروش: 3222
سود (زیان حاصل شده): 13 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 3 روز

خرید شماره 31 : تپکو
میانگین قیمت خرید: 3830
میانگین قیمت فروش: 4710
سود (زیان حاصل شده): 23 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 8 روز

خرید شماره 32 : چکارن
میانگین قیمت خرید: 7575
میانگین قیمت فروش: 8255
سود (زیان حاصل شده): 9 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 16 روز

خرید شماره 33 : کفرآور
میانگین قیمت خرید: 2776
میانگین قیمت فروش: 2900
سود (زیان حاصل شده): 3.7 درصد سود
مدت زمان تقریبی: 12 روز

خرید شماره 34 : کسرا
میانگین قیمت خرید: 3680
میانگین قیمت فروش: 3679
سود (زیان حاصل شده): 5.4 درصد ضرر
مدت زمان تقریبی: 13 روز

خرید شماره 35 : قجام
میانگین قیمت خرید: 3679
میانگین قیمت فروش: 3156
سود (زیان حاصل شده): 15.1 درصد ضرر
مدت زمان تقریبی: 40روز

خرید شماره 36 : وپسا
میانگین قیمت خرید: 2270
میانگین قیمت فروش: 1110
سود (زیان حاصل شده): 51 درصد ضرر 
مدت زمان تقریبی: 13 روز