سیگنال خرید سهام شماره 1

نماد: چکارن

تاریخ ارائه سیگنال: 13 آذر

توضیحات: این سهم در تاریخ 5 آذر در -5% صف فروش بود و در همان قیمت توصیه به خرید کردیم. روزهای بعد هم به صورت پله ای وارد سهم شدیم و در 13500 سیگنال خروج داده شد.

بازدهی80 درصد سود طی 1 ماه


برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید


سیگنال خرید سهام شماره 2

نماد: نوین

تاریخ ارائه سیگنال13 آذر

توضیحات: این سهم به قیمت خرید رسید اما هنوز رشد خود را آغاز نکرده و در قیمت 1400 قرار دارد و رشد آنچنانی طی دو ماه نداشته است

بازدهیتوصیه به نگهداری


سیگنال خرید سهام شماره 3

نماد: پاسا

تاریخ ارائه سیگنال13 آذر

توضیحات: این سهم در تاریخ 20 آذر به منطقه خرید رسید و سیگنال فروش آن در 16 دی داده شد در قیمت 2800 ریال

بازدهی20% طی یک ماهسیگنال خرید سهام شماره 4

نماد: شکلر

تاریخ ارائه سیگنال13 آذر

توضیحات: این سهم در تاریخ 26 آذر به حوالی قیمت 5080 ریال هم رسید و توانست تا آخر دی به 6450 برسد. سیگنال خروج این سهم در 6000 داده شد

بازدهی61% طی یک ماه


سیگنال خرید سهام شماره 5

نماد: پلاست

تاریخ ارائه سیگنال13 آذر

توضیحات: این سهم در تاریخ 16 دی به منطقه خرید رسید و توانست در 29 دی به قیمت 6500 برسد و سیگنال خروج این سهم در صف خرید مثبت 10% روز چهارشنبه 26 دی داده شد

بازدهی18 درصد سود طی 2 هفته


سیگنال خرید سهام شماره 6

نماد: تپکو

تاریخ ارائه سیگنال27 آذر

توضیحات: این سهم در تاریخ 27 آذر سیگنال داده شد و در تاریخ 4 دی به منطقه خرید رسید و در روز 16 دی سیگنال خروج آن برای کوتاه مدتی ها داده شد. 

بازدهی15 درصد سود طی 2 هفته


عضویت در کانال تلگرام vip   کلیک کنید