از 27 تا 30 فروردین 97 (دوشنبه تا پنج شنبه) نمایشگاه بین المللی بورس بانک بیمه در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود


انشاللهدر غرفه شتابدهنده فارابی و صدتحلیل در خدمت شما عزیزان خواهم بود سالن 41B