لیست برخی از شرکت‌هایی که نمادشان در بورس و فرابورس ثبت شده است و در صف عرضه اولیه قرار دارند