بازار یکشنبه که تحت تاثیر تنش های سیاسی آمریکا، روسیه و سوریه قرار داشت با جو منفی آغاز به کار کرد. با توجه به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی در آخر هفته گذشته  اما اکثر نمادهای گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها منفی دنبال شدند.

این هفته در گروه خودرویی هفته ای نوسانی را شاهد بودیم به طوری که در برخی نمادها در روز یکشنبه شاهد تشکیل صف خرید بودیم اما فردای آن روز همان سهم ها با صف فروش مواجه بودند. این امر نشان از سردرگمی سهامداران بورس علی الخصوص صنعت خودرسازی دارد.  دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با بیان اینکه به صورت میانگین قطعه سـازان با افزایش 30 درصدی قیمت نهاده های تولیــد روبــه رو هسـتند، گفـت: اگـر ظـرف چنـد مـاه آینـده فکری به حال صنعت قطعه سازی نشـود مــوج تعطیلــی در ایــن بخــش شــروع می شــود. وی بــا بیــان اینکــه به صــورت میانگیــن قطعه ســازان بــا افزایــش  30درصــدی قیمــت نهاده هــای تولیــد روبــه رو هســتند، افــزود: بــا توجــه بــه ایــن افزایــش قیمت هــا به نظــر می رســد قیمــت خــودرو بایــد به صــورت میانگیـن رشـد 19٫5درصـدی داشـته باشـد تـا امـکان افزایـش قیمـت محصـولات بـرای قطعه سـازان به وجـود آیـد.

گروه کوچک قندی پس از مدت ها کام سهامداران خود را شیرین کرد و اکثر سهم های این گروه صف خرید را تجربه کردند. نماد قپیرا نیز پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده انتخاب اعضای هیات مدیره، با رشد حدود ۳ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت که در ادامه بازار و با افزایش تقاضا و رشد حدود ۱۰ درصدی قیمت به صف خرید رسید.

در دو روز آخر هفته گــروه فلــزات اساســی روز ســبزی را شــروع کردنــد و اکثــرا متعــادل و مثبــت دنبــال شــدند کــه در ایــن بیــن شــرکت هـای آلومینیومـی هماننـد فایـرا و فنـوال همراسـتا بـا افزایـش قیمـت جهانـی محصـولات، رشـد قیمتـی را تجربـه کردنـد تـا جایــی کــه نمــاد فایــرا بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان داد نمــاد وبیمــه در گروه سرمایه گذاری پــس از انتشــار شــفاف ســازی بــا رشــد حــدود 7 درصــدی مــورد بازگشـایی قـرار گرفـت.

شاخص کل در پایان این هفته در ارتفاع 523,95 واحدی قرار گرفت تا به نسبت به هفته قبل با کاهش 900 واحدی مواجه شود.

 

مهم ترین رویداد بورسی این 27 ام تا 30 ام فروردین در نمایشگاه بین المللی با عنوان یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین اختتامیه بزرگ‌ترین رویداد استارت‌آپی ایران و خاورمیانه ضمن قدردانی از فرابورس ایران و تمام کسانی که تلاش کرده‌اند حوزه‌هایی که مبتنی بر دانش و نوآوری است رشد مناسبی پیدا کند، گفت: فناوری‌ به خودی خود سودآور است و در عین حال به توسعه بازارهای مالی نیز کمک می‌کند اما نباید فناوری‌های نو را محدود به خود بدانیم چرا که برای نجات بخش سنتی اقتصاد هم به توسعه فناوری‌های نوین در این بخش نیاز داریم.

شاپور محمدی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های پرسود برای سرمایه‌گذاران نیز حوزه فناوری‌های مالی است، عنوان کرد: فین‌استارز بسیار کمک می‌کند که سرمایه‌گذاران فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند.

محمدی همچنین به حوزه تنظیم قوانین و مقررات نیز اشاره کرد و افزود: در سال 95 بارها اعلام کرده‌ایم که سازمان بورس آمادگی دارد به گسترش حوزه فین‌تک از طریق اصلاح و تکمیل مقررات کمک کند و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وعده داده است که در این امر ما را یاری کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهار کرد: امیدواریم با تعاملی که میان سازمان بورس، فرابورس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برقرار شده بتوانیم کمک کنیم رویدادهای حوزه فناوری همچون فین‌استارز مقیاس جهانی پیدا کند.

محمدی در پایان توصیه کرد که تمامی فعالان بازار سرمایه در جریان ظرفیت‌های فین‌استارز 2018 قرار گیرند و فرابورس ایران نیز امکانات، نرم‌افزارها و خدماتی که استارت‌آپ‌ها از طریق فین‌استارز ارائه می‌کنند را به تمامی ناشران ارسال کند تا بتوانند از تکنولوژی‌هایی که نیاز دارند، استفاده کنند.


مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی در هفته آینده (هفته اول اردیبهشت 97)

سپ، رمپنا، غمارگ، قپیرا، کفپارس، شپلی


بیشتر بخوانید:

نحوه دریافت کد بورسی آنلاین (یا تغییر کارگزاری)        کلیک کنید

اصطلاحات رایج در بورس (شماره 2)      کلیک کنید

اصطلاحات رایج در بورس (شماره 3)      کلیک کنید

عضویت در کانال تلگرام vip   کلیک کنید